Boostery

 Boostery z naší produkce jsou sestaveny tak, aby jejich atraktivita nebyla ovlivněna teplotou vody. Jejich rozpustnost a rovnoměrné uvolňování je zajištěno při jakékoliv teplotě od rozmrznutí až po vysoké letní teploty, kdy je naopak příliš velká rychlost uvolňování usměrněna speciální přírodní složkou. To zajištuje jejich univerzálnost, vysokou účinnost a douhodobé působení.